Németországi cégalapítás

Európai uniós tagságunknak köszönhetően ma már minden magyar állampolgár szabadon alapíthat gazdasági társaságot, folytathat bármilyen gazdasági tevékenységet Európa-szerte. Ön is szeretne az Európai Unió nyújtotta lehetőségekkel élni? Ebben nyújtunk segítséget Önnek!

Német cégalapítás bővebben

Német cégalapítás

A német cégalapítás során – akárcsak idehaza – lehetőség nyílik különböző vállalkozási formák létrehozására. A vállalkozások különböző előnyökkel járnak, azonban a cégalapítás más-más feltétel meglétét követeli az alapító(k)tól.

Németországban alapvetően hármas tagozódásúak a vállalkozások:

  • egyéni vállalkozások
  • személyegyesítős társaságok
  • tőkeegyesítő társaságok

Német cégalapítás esetén a leggyakrabban választott társasági forma a GmbH és az UG. Ezen cégformák a magyar kft. német megfelelői.

GmbH - Gesellschaft mit beschränkter Haftung

A legnépszerűbb, leggyakrabban létrehozott vállalkozási forma. Viszonylag magas, 25.000 eurós törzstőke szükséges a létrehozásához. Amennyiben két személy alapítja a céget, akkor az összeg fele, azaz 12.500 euró is elegendő .

UG – Unternehmensgesellschaft

Németországi cégalapítás esetén a legolcsóbb társasági forma. Alacsony, 1 eurós törzstőkéje miatt Magyarországon gyakran csak mini GmbH-ként emlegetik.

AG – Aktiengesellschaft

Magyarul részvénytársaság. A vállalkozás megalakításához 50.000 eurós törzstőke szükséges. A cégnek hármas felépítéssel kell rendelkeznie, úgymint igazgatóság, felügyelő bizottság, valamint közgyűlés. A cég képviselete és az ügymenet az igazgatóság feladata. A cégformával kapcsolatosan speciális előírásokat állít a német jogrendszer, így fenntartása költséges, működése meglehetősen bonyolult. Kiragadott példa: a felügyelő bizottság 3 tagját rendszeres díjazásban kell részesíteni a betöltött pozícióért cserébe.

GbR - Gesellschaft bürgerlichen Rechts

Magyar fordításban polgári jogi társaság, funkciója szerint egyéni vállalkozás. Ezen német cég alapításához két személy szükséges. Minden tag egyetemlegesen a teljes vagyonával felel a vállalkozásba bevitt vagyonért. Nem szükséges a társasági szerződés írásba foglalása, a szóbeli megegyezés is elegendő a cég megalapításához.

KG - Kommanditgesellschaft

Gyakorlatilag a magyar betéti társaság német megfelelője. Németországi megjelölésük a GmbH & Co. Közjegyzői szerződés nélkül létrehozható társasági forma, feltétele, hogy a betétesek és a beltag között írásos szerződés jöjjön létre. A beltag teljes vagyonával felel a társaság tevékenységéért, a betétesek a bevitt vagyon mértékéig viselik a felelősséget.

Cég német megnevezése Cég magyar megfelelője Törzstőke Anyagi felelősségvállalás
GmbH. Kft. 25.000/12.500 euró törzstőke erejéig
Ug. Mini-Kft. 1 euró (javasolt min. 1.000 €) Törzstőke erejéig
GbR. Polgári Jogi társaság - korlátlan felelősség a tagoknak
KG. Betéti Társaság - beltag: teljes vagyonnal, betétesek a bevitt vagyon erejéig
AG. Részvénytársaság 50.000 euró -

Ajánlatkérés:

Telefon: +36 30 944 5149
Email: babelgmbh@t-email.hu
bővebb információ »


németországi cégalapítás költségei »